Ընթացիկ լեզուն: hye-war արեւմտահայերէն

Լեզու
Selected Language:

Գլխաւոր - Մեր մասին

Cloud Library մասին

«Մեսէնճր Ինթըրնեշընլ» ծառայութիւնը որոշում կայացուցած է ամբողջ աշխարհով մէկ այս նիւթերը հասանելի դարձնելու հովիւներուն եւ առաջնորդներուն համար՝ անկախ անոնց բնակութեան վայրէն կամ դրամական վիճակէն: «Cloud Library» կայքէջը ստեղծուած է ճիշդ այս նպատակով: Ատիկա նիւթերու տարածման միջազգային ցանց է, որ թոյլ կու տայ թարգմանուած նիւթերը անվճար դիտելու եւ ներբեռնելու:

Մեր նպատակն է այս նիւթերը հասանելի դարձնել իւրաքանչիւր երկրի լեզուով՝ այսպիսով հնարաւորութիւն պիտի ունենանք հասնելու երկրի բնակչութեան աւելի քան 98 տոկոսին: «Cloud Library» կայքէջը այս նպատակին հասնելու միջոցներէն մէկն է: Թերեւս դուք հարցնէք՝ ինչո՞ւ: Որովհետեւ վիրթուալ նիւթերը կրնան բազմանալ եւ տարածուիլ շատ աւելի արագ, քան տպագրուած կամ ձայնագրուած նիւթերը: Յոյսով ենք՝ դուք հաճոյքով պիտի օգտուիք այս կայքէջէն:

Հիմնադիրներուն կողմէն

Յիսուսը պատուիրեց մեզի ոչ միայն Աւետարանը քարոզելու, այլ նաեւ աշակերտներ պատրաստելու: Այս ուղերձները պիտի օգնեն ձեզի դառնալու Քրիստոսին աշակերտը: Մենք ներդրում կը կատարենք ձեր կրթութեան համար, որովհետեւ կը հաւատանք ձեր ուժերուն: Մենք կը հաւատանք, որ Աստուծոյ շնորհքով դուք կրնաք վերափոխել ձեր շրջապատը: Աստուած մեծութիւն դրած է ձեր մէջ, եւ Ան կը փափաքի աւելի մտերմօրէն ճանչնալու ձեզ: Այս նիւթերը պիտի օգնեն ձեզի ունենալու մտերիմ, անձնական շփում մը Աստուծոյ հետ: Հաղորդակցելով Քրիստոսի հետ՝ դուք հոգեւորապէս պիտի աճիք եւ պիտի վերափոխուիք Անոր Խօսքի զօրութեան շնորհիւ:

Աստուած ստեղծեց ձեզ որոշակի նպատակով, որ կրնայ գործել միայն ձեր պարգեւներուն եւ ձեր շրջապատին վրայ ունեցած ազդեցութեան շնորհիւ: Մենք կը խրախուսենք ձեզ բացայայտելու այն ամբողջ լիութիւնը, որ Աստուած նախատեսած է ձեզի համար: Մենք կ’աղօթենք, որպէսզի այս նիւթերը օգնեն ձեզի այդ ամէնը բացայայտելու համար:

Կ’օրհնենք ձեզ. միշտ ձեր`

Ճոն եւ Լիզա Պիվիրներ

Աջակցեցէ՛ք մեր տեսիլքին

Արդեօք դուք սրտանց կը փափաքի՞ք, որ այս նիւթերը, որոնք կրնան վերափոխել մարդոց կեանքերը,տարածուին աշխարհով մէկ: Եթէ դուք շահագրգռուած էք «Cloud Library» կայքէջի տեսիլքին աջակցելու համար, կը խնդրենք գրեցէ՛ք մեզ getinvolved@cloudlibrary.org ել. հասցէով: Մենք նախապէս շնորհակալութիւն կը յայտնենք ձեր աղօթքներուն եւ աջակցութեան համար: