בית - ספרים - להכיר את רוח הקודש

להכיר את רוח הקודש

כל מה שהיה לו לומר. שמעו עימו ו הלכו,ע שלוש שנים עם ישוותלמידיו הראשונים ביל

שרוח צריך לעזוב אותם כדיהוא ש לתלמדיו הקרוביםעם זאת , זמן קצר לפני הצליבה, ישוע אמר
.והדבר הולך לשנות את חייהם לטובה – לבוא תוכלהקודש

אז עד כמה אנחנו צריכים את רוח הקודש ,יום-שבילו איתו יוםתלמידיו, עבור אם זה היה נכון
מוערבת בחיינו היום?

כיצד , וה, הכוח שלתלמד על האישיות שלה רוח הקודש. ג’והן ביוויר יערוך לך היכרות עם ,בספר זה
טוב יותר. האתה יכול להכיר אות

עזור לך לגדול י”להכיר את רוח הקודש” אתה נמצא במסע שלך עם אלוהים, באיזה שלבלא משנה
ולצמוח ולהכיר טוב יותר את רוח הקודש.

הורד (~995.23 kB)

שתף