השפה הנוכחית: he עברית

שפה
Selected Language:

בית - כתבי הקודש - התנ”ך הקדוש

התנ”ך הקדוש
זמין בשפה:

תרגומי כתבי הקודש המופיעים כאן וזמינים להורדה הם כחלק מן המשאבים שאנו מספקים למטרות
קריאה ולמידה והם כולם זמינים ברשת לשימוש הכלל. ישנם תרגומים מצוינים נוספים שמפאת הגנתם
בידי זכויות יוצרים איננו יכולים להביא לפניכם להורדה בחינם.

ספרי הברית החדשה: ~3.89 MB

שתף