‫صفحه اصل - تصویری - پرورش – درس ویدئویی

 
پرورش – درس ویدئویی
پرورش – درس ویدئویی
‫معل: ‫لیزا بی

زنان دارای فطرتی خدادای هستند که آنان را قادر می‌سازد با دیگران ارتباط برقرار کرده و مایه تشویق آنان گردند. در این فرایند نزدیکی، آنان قوت، امید و احیا را برای طرف مقابل به ارمغان می‌آورند. خداوند می‌خواهد دامنه اثرگذاری این عطیه را بر زندگی‌های ما و بر دنیا وسعت بخشد. چگونه؟ به‌واسطه عطیه شگفت‌انگیز «پرورش».

هرگز در هیچ عصری به اندازه عصر حاضر، نیاز ضروری برای «پرورش» وجود نداشته است. اگر زنان، از تمامی سنین، چه مجرد و چه متأهل، برخواسته و با هم ایجاد رابطه کنند، غیرممکن‌ها به ممکن تبدیل خواهد یافت.

لیزا بیور در کتاب «پرورش» توضیح می‌دهد که شما چگونه می‌توانید از محدوده آرامش و رفاه خود پا فراتر گذاشته و با زنان دیگر، از طیف‌های متفاوت سنی و جایگاه اجتماعی ارتباط برقرار نمایید. ای دختر خداوند، تو می‌توانی دنیا را متحول سازی! تو در آنچه خدا در حال انجام دادن بر روی این کره خاکی است، مهره‌ای حیاتی هستی و حقیقتاً زمان رشد و شکوفایی تو فرا رسیده است.

‫اشتراک بگذارید