‫زبان انتخاب شد: fa فارسی

‫زبانه

‫صفحه اصل - تصویری - ويدئوي آموزشي ترس خداوند

 
ويدئوي آموزشي ترس خداوند
‫معل: ‫جان بی

آیا خواهان حساسیت به هدایت های روح خدا هستید؟ آیا به دریافت درکی عمیق تر از مقصود و هدف زندگی نیاز دارید؟ اگر چنین است،‌ می بایست ترس خداوند را در دل خود جای دهید. جان، از طریق این پیغام شما را دعوت می کند تا خدا را دوباره در پرستش و زندگی روزانه تان محترم دارید.

بنابراین،‌ ترس خداوند چیست؟ چرا مهم است؟ و چه تفاوتی دارد با هراسیدن از خدا؟ جان بیور در کتاب “ترس خداوند”، آیات کتاب مقدس را می شکافد تا از این حقیقت نادیده گرفته شده و مورد سوء تفاهم قرار گرفته، پرده بردارد. ترس خداوند کلید حکمت، معرفت و صمیمت با خداست. اگر به دنبال یافتن پاسخ ها، محافظت یا هدایت الاهی هستید،‌ می بایست ترس خداوند را در دل داشته باشید.

خداوند مشتاق است که ما او را بشناسیم، و تنها یک راه برای تجربه ی صمیمیت عمیق با او وجود دارد. تنها یک راه برای تجربه ی دوستی او به طور کامل وجود دارد. دسترسی شخصی به خدا صرفاً از طریق ترس خداوند میسر می گردد. با چسبیدن به این حقیقت تحول آفرین، تمام زندگی و اجتماع اطراف تان برای همیشه دچار تحول خواهند شد.

دیگر اعضای خانواده
ترس خداوند
کتاب آموزشی ترس خداوند
فايل صوتي – آموزشي ترس خداوند
كتاب صوتي ترس خداوند

‫اشتراک بگذارید