‫صفحه اصل - کتابها - بی‌رقیب

بی‌رقیب
‫معل: ‫لیزا بی

دلیلی وجود دارد که ما دیگران را رقیب خود می‌دانیم و خودمان را محدود به مقایسه و رقابت می‌کنیم. دشمنی در کمین است که در وقت مناسب به ذهن، اراده و عواطف ما هجوم می‌آورد، به این امید که ما، به خود یا دیگران حمله‌ور شویم. این چرخه‌ای است که ما را از داشتن رابطه‌ای صمیمانه محروم ساخته و باعث سردرگمی در درک هویت خود، و محدود شدن هدفمان می‌گردد.

در کتاب بی‌رقیب، نویسنده پرفروش – لیزا بیور شرح می‌دهد که چگونه مکاشفه‌ای از محبت خداوند می‌تواند این محدودیت‌ها را در هم بشکند. در این کتاب یاد خواهیم گرفت که چطور از رقیب دانستن دیگران دست برداشته و رابطه‌ای عمیق با خالقی که مشتاقش هستیم، ایجاد نماییم؛ رابطه‌ای که با خود، وعده هویت حقیقی و صمیمت را به همراه دارد. لیزا با شوخ‌طبعی همیشگی‌اش و با اشتیاق فراوان، با استفاده از تعالیم کتاب مقدسی که سرشار از روشنگری‌های نبوتی در ارتباط با عصر ماست، شما را به چالش می‌کشد تا:

• به حس رقابت درونتان، تلنگری زده و بهترین‌های درونتان را بر شما آشکار سازد.
• از شرکت در مکالمه‌ای اجتناب کنید که نیازی است بخشی از آن باشید.
• به استدلال‌هایی که مدعی هستند زنان ناشایست، زودباور و ساده لوح هستند، پاسخ دهید.
• به رقابت جنسی پایان داده و با مردان در زندگیتان همکاری کنید.

زمان آن فرارسیده تا برخیزید و زندگی بی‌رقیب را پیشه کنید.

‫دانلو (~3.2 MB)

‫اشتراک بگذارید