‫زبان انتخاب شد: fa فارسی

‫زبانه

‫صفحه اصل - کتابها - خارج از کنترل، اما دوست داشتنی!

خارج از کنترل، اما دوست داشتنی!
‫معل: ‫لیزا بی
‫همچنین در دسترس است د:

آیا از زندگی آشفته، عنان گسیخته و پُرتنش خود خسته شده اید؟ آیا زندگی، شما را چنان سخت تحت کنترل خود درآورده است که خدا دیگر قادر به عملی ساختن نقشه اش برای شما نیست؟ شرایط زندگی تان هر چه که باشد، می توانید در پناهگاهی الاهی، پر از آرامش و استراحت ساکن شوید.

لیزا بیور در کتاب “خارج از کنترل اما دوست داشتنی” کشفی را با ما در میان می گذارد که در گذشته به او قوت داده است تا ترس و آشفتگی را پشت سر بگذارد. این پیام به شما کمک خواهد نمود تا خانواده، امور مالی، شغل و خدمت تان را به خدا تسلیم نمایید. اگر هنوز سعی در اداره یا کنترل کردن زندگی تان دارید،‌ در اسارت به سر می برید. رهایش کنید و آزادی را آنچنان که هرگز پیش تر تجربه اش نکرده اید، بچشید.

‫دانلو (~1.9 MB)

‫اشتراک بگذارید