‫زبان انتخاب شد: fa فارسی

‫زبانه

‫صفحه اصل - کتابها - انهدام کریپتونایت

انهدام کریپتونایت
‫معل: ‫جان بی
‫همچنین در دسترس است د:

شما قادرید آنچه نیرو و قدرتتان را می دزدد، نابود سازید

درست همانند سوپرمن که می توانست از هر مانعی رد شود و هر دشمنی را شکست دهد، پیروان عیسای مسیح نیز از قابلیتی فراطبیعی برای غلبه بر چالش هایی که بر سر راهشان قرار می گیرد، برخوردارند. اما مشکلی که هم سوپرمن و هم ما با آن مواجهیم، کریپتونایتی است که قدرت ما را می دزدد.

طبیعتا سوپرمن و کریپتونایت خیالی هستند، اما کریپتونایتِ روحانی، واقعی است.

این کتاب به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا اکثر ما قادر به تجربۀ آن قدرت الاهی که مسیحیان قرون اول شاهدش بودند، نیستیم.

در کتاب “انهدام کریپتونایت”، جان بیور به ما نشان می دهد که کریپتونایت چیست، چرا در جوامع خود با آن به مدارا و سازش رسیده ایم، و چطور می توان از بند آن خلاصی یافت.

” انهدام کریپتونایت” برای افراد ترسو نیست، بلکه یک حقیقت بسیار جدی برای هر پیرو مسیح است که حاضر است به استقبال چالش ها برود، اما پاداشِ دگرگونی را فراچنگ آورد.

دیگر اعضای خانواده
فارسی » انهدام کریپتونایت « دروس ویدیوئی
كتاب صوتي انهدام کریپتونایت
فايل صوتي – انهدام کریپتونایت

‫دانلو (~2.23 MB)

‫اشتراک بگذارید