‫صفحه اصل - صوتی - كتاب صوتي داستان ازدواج

 
كتاب صوتي داستان ازدواج
‫معل: ‫جان بی

روزی روزگاری… ازدواج از ابتدا وجود داشت. ازدواج، عهدی بود که مرد و زن را به هم می پیوست. این پیوند، هر دوی آنان را در ابراز آن چیزی که برایش خلق شده بودند، نیرومندتر، پرشورتر و باشکوه تر میساخت. آنان با یکدیگر، بهتر از زمانی بودند که تنها خودشان بودند و خودشان.
مراسم ازدواج، تنها یک شروع بود. این مراسم، دروازه ای بود برای ساختن یک شادی ابدی. هر تصمیم و عملکردی، برای آن طراحی شده بود تا زندگی آنان را که نمایانگر اتحادشان بود، بسازد. زن و شوهر، با قلب و دست و صدایی درهم تنیده، قدم به سوی ناشناخته ای می گذاشتند تا محبت و عشق خالق خویش را بیان کنند.

چه طور ما از چنین داستان ژرف عاشقانه ای، بیخبر بودیم؟! جان و لیزا بیور در کتاب “داستان ازدواج” شما را به کشف نقشه اصلی خدا برای ازدواج دعوت میکنند. خواه مجرد باشید، خواه متأهل، و یا نامزد کرده باشید، داستان شما بخشی از نقشه خداست.

دانلود همه: ~343.24 MB

دیگر اعضای خانواده
داستان ازدواج
فارسی » داستان ازدواج« دروس ویدیوئی
فايل صوتي – داستان ازدواج

‫اشتراک بگذارید