‫صفحه اصل - صوتی - كتاب صوتي خوب یا خدا؟

 
كتاب صوتي خوب یا خدا؟
‫معل: ‫جان بی

چرا خوب بدون خدا کافی نیست؟

اگر چیزی “خوب” است، پس باید “الاهی” هم باشد. آیا این درست است؟!

این روزها واژه های “خوب” و “خدا”، به نظر مترادف می رسند. ما باور داریم هر آنچه را که عموم جامعه به عنوان “خوب” می پذیرند، می بایست همسو با ارادۀ خدا باشد: “سخاوت، فروتنی، و عدالت”، خوب هستند؛ اما “خودخواهی، تکبر، و بیرحمی” بد و شرورانه می باشند. تفاوت میان “خوب” و “بد” کاملا روشن و واضح است.

اما آیا در مورد همه چیز، وضع به همین منوال است؟ اگر “خوب” تا بدین حد مشهود و واضح است، پس چرا کتاب مقدس می گوید برای تشخیص آن، نیازمند بصیرت هستیم؟

“خوب یا خدا؟”، تنها یک پیغام یا یک کتاب آموزشی صرف نیست. این کتاب، چیزی بیشتر از تغییر رفتار از شما می خواهد. این کتاب به شما قدرت می دهد تا در سطحی خود را به خدا متعهد سازید و با او عجین گردید که تمام جنبه های زندگیتان را دگرگون سازد.

دانلود همه: ~606.59 MB

دیگر اعضای خانواده
خوب یا خدا؟
فارسی » خوب یا خدا؟ « دروس ویدیوئی
فايل صوتي – خوب یا خدا؟

‫اشتراک بگذارید