‫صفحه اصل - صوتی - !كتاب صوتي خدایا کجایی؟

 
!كتاب صوتي خدایا کجایی؟
‫معل: ‫جان بی

خدایا کجایی؟! یافتن قوت و هدف در دوران بیابان

«!آیا در دوران دشوار زندگی حس می‌کنید گم شده‌اید و از خود می‌پرسید: «خدایا کجایی؟

شاید خدا قبلاً با شما سخن گفته، اما اکنون ساکت به نظر می‌رسد شاید در ایمان پیش رفته‌اید، ولی حالا حضور او را احساس نمی‌کنید. پس باید بگویم که به بیابان خوش آمدید؛ جایی که میان دریافت وعده و تحقق آن فاصله است.

ولی خبر خوش این است که بیابان ناکجاآبادی بی‌هدف نیست. خدا از بیابان استفاده می‌کند تا شما را برای سرنوشتتان آماده و تجهیز کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که شما مسیر خود را به درستی جهت‌یابی کند. برخلاف آنچه که بسیاری فکر می‌کنند، عبور از این دوره فقط به معنای منتظر خدا نشستن نیست. شما در پیدا کردن مسیر درست، نقشی اساسی دارید. اگر نمی‌خواهید با چرخیدن دور خود، وقتتان را تلف کنید، باید معنای دوران خشک بیابانی را دریابید.

جان بیور در این کتاب با روشنگری، شما را با دیدگاهی کتاب‌مقدسی و روایتی تجهیز می‌کند که به شما کمک می‌کند تا بتوانید با جهت‌یابی در بیابان یا دوران سخت، وارد مسیری شوید که خدا برایتان در نظر گرفته است.

دانلود همه: ~340.41 MB

دیگر اعضای خانواده
!خدایا کجایی؟
فارسی » خدایا کجایی؟! « دروس ویدیوئی
!فايل صوتي – خدایا کجایی؟
رها شده

‫اشتراک بگذارید