Pagka karon nga Pinulongan: ceb Sinugboanon

Pinulongan
Selected Language:

Mga magtutudlo

Giila sa iyahang kadasig ug gugma, si John Bevere ang nagsulat sa mga bestseller nga Extraordinary, The Bait of Satan, The Fear of the Lord, Undercover ug Driven by Eternity. Gihubad ang iyahang mga libro sa 100 ka lengwahe ug gipasalida sa tibuok kalibutan ang iyahang kada semana nga programa sa telebisyon nga The Messenger. Giila nga mamumulong si John Bevere sa kumperensya ug mga simbahan. Ang iyahang ministeryo gahatag ug mga materyales nga makausab sa kinabuhi para sa kon kinsa nga ganahang mosabot ug mogamit sa mga prinsipyo sa Dios. Malipayong nagpuyo si John sa Colorado Springs kauban ang iyahang asawa nga si Lisa, nga usa pud ka bestselling nga awtor ug mamumulong, ang ilahang mga anak, umagad nga babaye ug mga apo.

Tan-awon ang Available Downloads Email John Bevere

Puno ug pagbati. Lahi sa uban. Daling duolan. Naay kadasig. Makalingaw. Kini ang mga pulong nga naghulagway kang Lisa Bevere – international speaker, bestselling nga awtor ug co-host sa The Messenger nga programa sa telebisyon nga gipasalida sa labaw pa sa 200 ka nasod. Sa iyahang klarong estilo, gibahin ni Lisa ang Pulong sa Dios ug ang iyahang mga personal nga kasinatian aron makatabang sa tawo nga mamuyo ug naay kagawasan ug kausaban. Ingon nga usa ka magdadasig ug hustisya, giawhag niya ang mga kadaghanan nga mahimong tubag sa mga desperadong mga problema, duol man o layo. Malipayon siyang nagpuyo kauban ang iyahang hinigugmang bana nga si John Bevere ug ang ilahang upat ka anak, guwapa nga umagad nga babaye, ug ang ilahang makalingaw nga mga apo.

Tan-awon ang Available Downloads Email Lisa Bevere