Home - Mga Libro - Adamant

Adamant
Magtutudlo: Lisa Bevere

Pinaagi sa karaang kahulogan, ang adamant nailhan nga usa ka diamante ug usa ka mitolohiko nga bato sa dili matukib nga kahibulong. Sa mas modernong terminolohiya, kini naghulagway sa usa ka postura sa dili matarog nga tinguha ug determinasyon. Kung adunay usa ka panahon alang kanato nga magmaayo mahitungod sa gugma ug kamatuoran karon na kini. Ang Dios Gugma. Ang Dios mao ang Kamatuoran. Ang gugma ug kamatuoran walay katapusan, nga milatas sa atong kasamtangang uso ug opinyon. Usahay ang labing mahigugmaong butang nga atong buhaton mao ang pagsulti sa kamatuoran, apan ang pagsulti sa kamatuoran magsugod sa pagkinabuhi niini.

Gigamit ang mga pamaagi sa Kasulatan ug sugilanon, ang inila nga manunulat nga si Lisa Bevere magdala kanimo sa usa ka paglakaw ngadto sa Bukid sa Dios, sa usa ka dapit nga ilang makat-unan dili lamang sa pagsunod sa dili matarug nga kamatuoran ug gugma sa Dios, apan mahimong lig-on—mga tawo nga dili matarog, determinado, ug makanunayon. Uban sa kombiksyon ug kahinam, si Lisa wala magbag-o sa konsepto sa pagka-adamant alang kanimo, nga nagkahiusa sa dakung sugilanon sa Kasulatan ug sa katuyoan sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Imong masabtan nga ang plano sa Dios gipadayag samtang nagpuyo kita Kaniya, didto kita giumol ug gihulma. Samtang kita nagasunod diha kang Cristo ang atong pundasyon nga kita gihulma ngadto sa dagway sa mga adamant.

Download (~3.17 MB)

I-share sa