Home - Bibliya - Bibliya

Bibliya

Ang mga paghubad sa Bibliya nga anaa dinhi nga libre nga download giapil ingon usa ka dugang nga kahinguhaan sa pagbasa ug pagtuon ug ang tanan anaa sa public domain sa Internet. Naay mga uban pa nga maayong paghubad sa Bibliya nga gagamiton karon apan ang kadaghanan niini kay naay copyright ug dili mahimong magamit ingon nga libreng download.

Download (~7.23 MB)

I-share sa