Pagka karon nga Pinulongan: ceb Sinugboanon

Pinulongan
Selected Language:

Home - Mahitungod sa

Mahitungod sa Cloud Library

Naay dedikasyon ug tumong nga pang tibuok kalibutan ang Messenger International nga ipagamit ang ilang mga materyales sa mga pastor ug lider sa bisan asa nga lugar o unsa man ang posisyon nga pinansyal. Gibuhat ang Cloud Library para niini. Kini maoy nahimong International grid nga nagtugot sa mga materyales dinhi nga mahimong ma-stream ug ma-download.

Ang among tumong ingon nga magamit ang mga materyales nga kini sa tanang mga lengwahe aron masakop ang 98% nga populasyon sa kalibutan. Ang Cloud Library ang agi aron maabot ang tumong nga kini. Ngano, imong pangutana? Kay tungod ang virtual resource mahimong modaghan ug mas dali makaabot kumpara sa physical resource. Hinaot malipay kamo sa inyong masinati dinhi.

Gikan sa mga Naghimo

Gisugo sa ato ni Hesus nga gawas sa pagtudlo sa maayong balita, kinahanglan pud nga naa kitay mahimong mga disipulo. Ang mga mensaheng kini ang motabang sa imo nga mahimong disipulo ni Kristo. Namuhunan mi sa imong pagpangandam kay mituo mi sa imo ug sa imong abilidad, nga sa grasya sa Dios, mausab ang mga tawong imong maimpluwensiyahan. Naay gibutang ang Dios kanimo nga dakong kaayuhan ug ganahan Siya nga mailhan gayod nimo Siya ug mas lawom. Ang mga materyales nga kini kay makatabang sa imo nga makahibalo pa gayod. Sa imong paglawom sa relasyon kay Kristo, mausab ka pinaagi sa Iyang magamhanang Pulong.

Gihimo ka sa Dios para sa usa ka tumong nga angay sa imong abilidad ug impluwensya. Giawhag namo kamo nga pangitaon ninyo ang tanang naa ang Dios nga para kaninyo. Among ampo magamit nimo ang mga materyales nga kini sa imong pagpadayon sa pagdiskobre.

Mga panalangin sa imo ug sa tanan,

John ug Lisa Bevere

Suportahan ang Panan-awon

Nagadahum ba ang imong kasingkasing nga makit-an ang mga makausab-kinabuhi nga mga materyales nga kini nga ipakaylap sa tibuok kalibutan? Kon interesado ka sa pagsuporta sa misyon sa Cloud Library, mag-email sa getinvolved@cloudlibrary.org. Karon pa lang, daghang salamat sa inyong mga ampo ug suporta!