Начало - Аудио - Аудио книга на книгата “Святият Дух: Въведение”

 
Аудио книга на книгата “Святият Дух: Въведение”
Учител: Джон Бивиър

В продължение на три години учениците бяха с Исус – ходеха с Него навсякъде и чуваха всичко, което Той проповядваше и поучаваше. И въпреки това Исус каза на най-близките Си приятели, че трябва да ги напусне, за да може Святият Дух да дойде. Това щеше да бъде по-добре за тях. Ако това беше вярно за учениците, които прекараха толкова много време с Исус, колко повече ние се нуждаем от Святия Дух в живота си?

В тази книга Джон Бивиър ще ви запознае със Святия Дух. Вие ще научите повече за Неговата личност, сила и ще Го опознаете по-добре. Няма значение къде се намирате в своето взаимоотношение с Бога, Святия Дух копнее да ви говори, да ви окуражава и да ви дава сила. Няма по-велико взаимоотношение от това, което Бог ви предлага чрез Духа Си.

Сподели в